Infra

Grond & afbraakwerken

Dankzij onze jarenlange ervaring, vakkennis en een uitgebreid machinepark levert Widabo professioneel grondwerk.

Een groot pluspunt is dat we u de combinatie afbraak- en grondwerk kunnen aanbieden, met als doel zo efficiënt mogelijk en milieuvriendelijk te werk te gaan.

Volgens uw planning voeren wij in een mum van tijd uw grondwerken uit met een minimum aan last voor u zelf of uw omgeving.

Als geregistreerd aannemer bij de grondbank volgen wij uw project zorgvuldig op , naargelang de te verrichten diensten bezorgen wij u bij oplevering alle nodige rapporten of attesten.

Voorafgaand aan tal van nieuwe bouwprojecten zijn veilige en zorgvuldig uitgevoerde afbraakwerken een belangrijke voorwaarde. Met Widabo Bouw staan wij dan ook garant voor een snelle en secure afhandeling. Onze firma doet er ook alles aan om de milieurisico’s bij sloop-en afbraakwerken tot een minimum te beperken.

Als aangesloten aannemer bij TRACIMAT staan wij garant voor een zorgvuldig opgevolgd dossier betreffende de afbraak en afvoer van uw gevaarlijke afvalstoffen.

contacteer ons

Welke soort grondwerken

 • Graven van funderingen, putfunderingswerken en uitgraven bouwputten
 • omgevingsaanleg
 • Verhardingswerken, klinkerwerken,…
 • Bouwrijp maken van terrein (o.a. vellen van bomen,…)
 • Nivelleringswerken
 • Rioleringswerken
 • Leveren en plaatsen van regenputten, septische putten
 • Berliner wanden

Welke soort afbraakwerken

 • Slopen van betonnen, stenen of metalen constructies
 • Slopen (of strippen) van particuliere en industriële gebouwen
 • uitbreken van terrassen, opritten,...
 • Het verwijderen van asbesthoudende materialen
 • Binnenontmanteling
 • Bouwrijp maken na afbraak
Realisaties